Day: May 7, 2018

Söka finansiering hos Vinnova

  Vinnova är en Innovationsmyndighet som har som uppgift att främja och stötta innovation och forskning i Sverige. Myndigheten arbetar för att skapa så goda förutsättningar för företag, offentliga myndigheter, Universitet och högskolor. Man arbetar också för att kommunikationen mellan dessa ska utvecklas så att det skapar ett bra samarbetsklimat.

Var hittar du nyheter för dig som är entreprenör?

Att arbeta som entreprenör är i många fall ett självständigt och egendrivet arbete där du som företagare själv måste finna och hålla dig uppdaterad på den senaste informationen som rör dig som egen företagare. Det är inte alltid helt enkelt att hitta det senaset som rör dig som entreprenör. Det