Söka finansiering hos Vinnova

 

Vinnova är en Innovationsmyndighet som har som uppgift att främja och stötta innovation och forskning i Sverige. Myndigheten arbetar för att skapa så goda förutsättningar för företag, offentliga myndigheter, Universitet och högskolor. Man arbetar också för att kommunikationen mellan dessa ska utvecklas så att det skapar ett bra samarbetsklimat.

Vinnova ger bidrag för att främja innovationen i Sverige

Varje år fördelar Vinnova ungefär 3 miljarder i bidrag för att främja innovation i Sverige. Bidrag och stöd fördelas genom olika typer av utlysningar där företag, Universitet, Högskolor och annan offentlig verksamhet kan söka. Vi vill i det här inlägget tipsa om hur du kan söka finansiering hos Vinnova för ditt företag och hur det kan gå till.

Ansökan till Vinnova

Vinnova ger projektstöd till forsknings och innovationsprojekt som kan ge stöd och förbättra samhället. Genom att du söker i Vinnovas projektdatabas så kan du enkelt se vilka typer av olika projekt som fått stöd och hur deras presentationer av deras arbete ser ut.

Finansieringen utlyses på hemsidan

Finansieringen utlyses hos Vinnova genom så kallade utlysningar där du kan ansöka som företag eller organisation. Vinnova ger inte stöd till privatpersoner eller om ni är en förening med svår ekonomi. Det är endast del av projekt som Vinnova finansierar och inte hela projekt. Det är därför viktigt att det finns flera finansiärer i projektet eller att ni kan finansiera resterande del av projektet på annat sätt.

Regler styr hur det statliga stödet fördelas

På grund av att Vinnova är statligt så finns det regler som styr vilka typer av utgifter som kan ges stöd. Mer detaljerat beskrivet hittar du på Vinnovas hemsida.

Leta och hitta rätt typ av finansiering

Vinnova lägger regelbundet ut utlysningar om stöd på sin hemsida under året, så det är god idé att regelbundet besöka hemsidan och undersöka vad som är möjligt att söka till. Den andra punkten handlar just om att hitta rätt stöd eller bidrag att söka, så att det passar din verksamhet bäst.

Bidragen har olika inriktningar och det kommer att framgå av kriterierna för ansökan. Varje ansökan består av ett antal punkter som man måste uppfylla för att ansökan ska behandlas.

Tips för ansökan

  • Var ute i god tid med ansökan, det tar tid att sätta ihop en bra ansökan.
  • Håll dialog med de andra partnerna i projektet för att kunna ge en bra beskrivning av vad ni vill ansöka om.
  • Ansökan är öppen under en begränsad tid, ha därför ordning på dokument som ni behöver ha tillgängliga samt texter så underlättar det för dig vid ansökan.
  • Läs ansökningstexten noga. Ha särskild koll på bedömningskriterier och formella krav för ansökan.

Ansökan sker digitalt och är under sekretess.

Beviljade bidrag och uppföljning

Bedömningen går till så att Vinnova tittar på idéns potential och hur genomförbar den är. Är ansökan ofullständig så kommer den inte att bedömas. Blir du/ni beviljade projektstöd så kommer ni bli kontaktade samt att ni måste utföra projektet på så sätt som ni ansökt om. Projektet kommer sedan att följas upp och utvärderas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *