Ed Tech Start ups

En av de snabbast växande branscherna just nu är EdTech, digitaliserad utbildning. Inom den branschen fullkomligt knakar det av växtkraft och kreativitet och många företag är verkligen på väg att skapa nya banor och möjligheter för lärande på digital väg. Att digitalisera lärandet kan också vara ett sätt att nå längre och lösa problem i dagens kunskapsproblematik och lärande.

Digitaliserade läromedel på framväxt

Att digitalisera till exempel läromedel har varit på stark framväxt under de senaste åren och ett bra exempel är Matematikvideo.se som var en av de första helt digitala läromedel på gymnasienivå i matematik. Sedan dess har de utökat med med flera kurser i matematik samt fysik och programmering. Matematikvideo.se är ett ypperligt exempel på hur EdTech ser ut idag, med kreativa och innovativa  och helt digitala lösningar i matematikundervisningen.

EdTech i Sverige

Sverige är ett land som ligger i framkant när det gäller utvecklingen inom EdTech och det finns idag en rejält etablerad sfär när det gäller kvalite´och framåtskridande inom EdTech i Sverige. Man vill till exempel på plattformar som Swedish TechIndustry samla alla digitala utbildningsföretag, förlag och läromedel för att kunna visa på den expansion och kraftfulla utveckling som sker i svensk utbildning.

Utveckling av skolan i Sverige

Behovet av kompetensutveckling är enormt i Sverige och på många andra platser i världen. Att kunna erbjuda utbildning digitalt med full kompetens och behörighet innebär att flera olika världar inom utbildning behöver att närma sig varandra för att kunna skapa riktigt vass och kompetenshöjande utbildningsverksamhet.

Men det händer redan och där det går saktare idag är skolan. Skolan är fortfarande ganska tungrodd och inte så benägen att utveckla sig eller förändras. Men sakta ser man små öppningar även där.

Framgångsrik utbildning genom digitalisering

Genom att utbildningen digitaliseras så kan det hjälpa och stärka olika grupper av människor inom skola och utbildning. Att genom ett digitalt läromedel ha tillgång till en lärare och undervisningsmaterial 24 timmar om dygnet gör utbildning och möjligheten till lärande mycket större än innan.

Förut hängde allt på att det fanns en kompetent lärare i ämnet som kunde ge bra undervisning, om det inte var på det sättet så var eleverna hänvisade till i princip inget alternativ annat än om det fanns någon kunskap i familjen exempelvis.

Genom att läromedel är tillgängligt för alla var man än bor och var man än kommer från för bakgrund så kan en utjämning av möjligheter ske. Barn och ungdomar och äldre studenter får bättre och större möjligheter att skaffa sig kunskap utan att vara utlämnad till endast en sorts lärare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *