Tag: finansiering

Söka finansiering hos Vinnova

  Vinnova är en Innovationsmyndighet som har som uppgift att främja och stötta innovation och forskning i Sverige. Myndigheten arbetar för att skapa så goda förutsättningar för företag, offentliga myndigheter, Universitet och högskolor. Man arbetar också för att kommunikationen mellan dessa ska utvecklas så att det skapar ett bra samarbetsklimat.