Montessoripedagogik – Kort förklarat och tankar om digitalisering

Montessoripedagogiken har funnits med länge och är idag brett utspridd i Sverige. Enligt montessoriförbundet har de i Sverige 250 anslutna föreningar. Men vad är montessoripedagogik och hur kan vi i dagens moderna samhälle integrera det digitala i pedagogiken.

Allt startade med Maria Montessori

Montessoris grundare Maria Montessori levde mellan 1870 och 1952 och var en av de första kvinnorna  att utbilda sig till läkare i Italien. Hon levde ett innehållsrikt liv där hon bland annat blev landsförvisad från Italien under Mussolinis styre. Anledningar till detta var bland annat att hon vägrade låta barnen färgas av fascistpropagandan och göra fascisthälsningar. Fredstanken är en grundläggande del i Montessoripedagogiken.

Maria Montessoris arbete med barn utvecklades genom hennes forskning som läkare då hon började utbilda handikappade barn i Roms förorter. 1907 startade hon Casa de Bambini där barn från slummen i San Lorenso får gå. Maria Montessori ville med Casa de Bambini studera utvecklingen hos barn på normalnivå för att kunna hjälpa handikappade barn.

Montessoripedagogik i sammanfattning

I korta drag ska vi redogör för Montessoris pedagogik, den kan sammanfattas i dessa 6 punkter.

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Montessorimaterial

Bakgrunden till Montessorimaterialet och hur det placeras tillgängligt på öppna bokhyllor i barnens höjd sägs vara den att Maria Montessori först hade allt material i ett låst skåp. En morgon var hon sen och då hade barnen öppnat skåpet och tagit hand om materialet själva, valt ut det material som de ville använda. I ett Montessori klassrum eller förskola finns olika material tillgängliga för barnen som de kan välja själva under en lärares observation. Lärarens uppgift är att hjälpa barnet till att hjälpa sig själv.

Vardagliga aktiviteter är en viktig del av Montessori. Att barnet får hjälp att själv klara av vardagliga aktiviteter som tvätta sig, plocka undan, duka bordet. Helhetstänket är också viktigt, att visa på hur natur och människa hör ihop och hur barnet är en del av helheten. Exempel på födelsedagsfirande på en Montesssoriförskola kan vara; Barnet som fyller 3 år står i ringen med en jordglob i händerna . I mitten av ringen finns en lampa som lyser och symboliserar solen. För varje år som barnet fyllt så får barnet gå runt lampan med jordgloben i händerna för att visualisera hur det går ett år och jorden har snurrat ett varv kring solen. Pedagogen läser samtidigt en berättelse om viktiga händelser i barnets liv.

Montessoripedagogik idag

Idag finns det ungefär 20 000 skolor runt om i världen som använder sig av Montessoripedagogiken och det i åldrarna 1-18. Maria Montessori nominerades tre gånger till Nobels Fredspris men fick det aldrig. Innan Italien gick över till Euro som valuta så tryckte man nya 1000-lire sedlar med Maria Montessoris bild på.

Montessori och digitaliseringen

Att arbeta med att digitalisera skolan är inte bara en utmaning inom montessoripedagogik. Det är en utmaning för hela skolan. Nya idéer som grej of the day eller att använda spel i undervisningen kan förstås tillämpas även inom ramen för montessori.

Inom denna pedagogik är en central del att eleven får hjälp till självhjälp, att läraren utgår ifrån elevens behov och vilja och skapar ett lärande utifrån det. Det digitala utbudet är enormt men det är ju också utbudet av böcker. Att släppa ett gäng femåringar fria på stadens bibliotek skulle inte leda till något annat än total förvirring. Så det första pedagoger inom montessori behöver göra är att få tid att tillsammans diskutera vilka digitala resurser som kan vara intressanta att låta eleverna välja bland. Det kräver förstås tid och reflektion. Men kan även skapa många nya och moderna infallsvinklar inom montessoripedagogik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.