Använda högskoleprovsuppgifter i matematikundervisningen

I matematikundervisningen kan läraren ofta få frågan:

“Vad skall jag använda det här till?”

Ofta kanske frågan motiveras inifrån eleven av en känsla av att det är svårt eller att eleven inte förstår. Följden blir då att ifrågasätta varför eleven skall lära sig något.

All matematik går inte att “verklighetsförankra” direkt utan kan istället vara ett steg i ledet mot något som faktiskt används praktiskt. Dessutom finns det matematik som bara finns till för sin egen skull.

Men man kan ibland ta en annan väg till elevernas motivation och det kan varas möjligheten att lyckas på högskoleprovet där matematik är nästan halva provet.

Kan du lösa uppgiften ovan? (svar längst ned)

Plocka väl valda uppgifter från HP

På högskoleprovet (länk till studera, universitets och högskolerådet) så är det framförallt i delarna XYZ, KVA, NOG och DTK som matematik och statistik från första året på gymnasiet testas. Där behandlas aritmetik som potenser, olikheter, rotuttryck och bråk, geometri, algebra, logik och lite mer.

Om man ändå undervisar om dessa delar på högstadiet eller gymnasiet så kan en liten extra morot vara att om eleven kan detta så kan man lyckas bättre på högskoleprovet. Visserligen finns det nationella prov att plocka uppgifter ifrån men högskoleprovet kan vara lite extra motiverande då det ger en möjlighet till behörighet som man kanske inte kan få från sina gymnasiebetyg.

Ett tips kan vara ett som ett litet moment någon gång eller mer regelbundet plocka fram några gamla högskoleprovsuppgifter och variera lektionerna med sådana.

Personligen har jag tyckt att många elever har blivit lite extra motiverade då och sett detta som ett bra inslag.

Svar till uppgiften

Vi behöver bara hitta den olikhet som stämmer.

A: Stämmer inte då 1/2 (0,5) är större än 2/5 (0,4)

B: Stämmer då 2/5 (0,4) är mindre än 1/2 (0,5) som är mindre än 3/4 (0,75)

Nu behöver/ska man inte lägga tid på övriga alternativ

Leave a Reply

Your email address will not be published.