Övningar till tallinjen

Att arbeta med tallinjen är ett viktigt sätt för eleverna att lära sig matematik och framförallt taluppfattning. Elever kan ha olika lätt eller svårt för att förstå tallinjen. Här samlar jag övningar till den eleven som har svårt med att förstå tallinjen.

Övningar att skriva ut med tallinjen

Jag har konstruerat en mängd olika tallinjer med frågor till i en pdf. Denna kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan.

Ladda ned övningar med tallinjen (pdf)

Om du själv vill generera egna tallinjer så kan det här verktyget vara till viss hjälp för att göra det:

http://themathworksheetsite.com/numline.html

Tips till elever som skall lära sig tallinjen

Det finns förstås många olika metoder som du kan använda dig av tillsammans med elever som kämpar med att förstå tallinjen. Några konkreta exempel på aktiviteter som man kan göra samlar jag här nedan.

  • Börja tidigt, gärna samtidigt som när de lär sig att hantera naturliga tal (positiva heltal).
  • Låt eleverna använda tallinjen när de räknar enkla uppgifter.
  • Diskutera hur man kan markera ut olika tal på tallinjen.
  • Hur kan man gradera tallinjen på olika vis?
  • Testa med interaktiv tallinje, kolla gärna på denna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.