Lektionsplanering – Mall och exempel

Mall för lektionsplanering

Jag tänkte dela med mig av några enkla sätt att planera en lektion. Så här kommer en mall i html format men också som pdf att ladda ned. En mall för lektioner kan se ut på mängder av olika sätt så använd den framförallt som inspiration. Nedan diskuterar jag också hur ett exempel på lektionsplanering i matematik kan se ut.

Mall

I den här mallen delar jag upp lektionens moment i några olika delar. Med hjälp av dem kan du få en bra struktur på hur lektionen skall genomföras.

TidHur länge varar lektionen?
NärvarokontrollVilka är närvarande under lektionen?
Mål Vilket är målet för lektionen?
Kommunicera målet till eleverna
Vilka frågor skall eleverna kunna svara på i slutet av lektionen?
Innehåll
1)
2)
3)
4)
Strukturera innehållet så att eleverna tydligt jobbar mot målbilden.
Reflektion och
Avslutning
Vad har du lärt dig idag?
Vad var lätt, vad var svårt?
Kan eleverna svara på frågorna i målbilden?

Ladda ner mallen

Lektionsplaneringen ovan kan du ladda ner här (pdf)

Exempel på lektionsplanering i matematik

TidExempelvis 60 min
Närvarokontroll
5 min
Se till att alla elever är tysta och ta upp närvaron.
Mål med lektionen
5 min
Exempelvis – Målet med lektionen är att eleverna skall kunna räkna ut arean för en triangel.
Kommunicera detta mål tydligt till eleverna. Det hjälper dem att ha rätt fokus.
Vilka frågor skall eleverna kunna svara på efter lektionen?
Innehåll
45 min
Strukturera innehållet så att eleverna tydligt jobbar m ot målbilden. Exempel:
1. Visa ett exempel på tavlan som belyser teorin, dvs att A = b·h/2 och varför.
2. Låt eleverna prova ett exempel själva eller med bänkgrannen.
3. Gå igenom exemplet som eleverna fick prova själva och diskutera det så att så många som möjligt hänger med. Engagera eleverna i genomgången.
4. Låt eleverna jobba vidare med fler uppgifter och handled dem.
Reflektion och
Avslutning
5 min
Diskutera med eleverna om de kan svara på de frågor som ni gick igenom i början av lektionen? Var det något som var svårt? Låt eleverna fundera på vad de har lärt sig.

Varför är en lektionsplanering viktig?

Det finns forskning som tydligt visar att en bra lektionsplanering skapar arbetsro i klassrummet. Jag tror att en tydlighet med mål och planering under lektionen hjälper eleverna att sätta sitt fokus på rätt saker.

Jag brukar ofta tänka att eleverna går från lektion till lektion och från ämne till ämne bara under en dag. Det är förvirrande. Dessutom funderar de på vad bänkgrannen gör och alla de relationer som elever har i skolan. En tydligt planering hjälper eleverna att fokusera om och se vad de skall lära sig.

Många erfarna lärare har redan koll på sina planeringar och har tyst kunskap till att kunna hantera alla de relationer och situationer som uppstår i ett klassrum. Men är man ny lärare så kommer en bra lektionsplanering hjälpa till mycket för att hålla rätt fokus.

Vissa lärare har förstås lätt för att kunna skapa struktur runt omkring sig medan andra behöver träna på det. För dig som behöver träna på det så hjälper förstås en bra lektionsplanering.

Tips om innehåll på lektioner

Leave a Reply

Your email address will not be published.